De stam Jonker-Stuifzand is al heel oud. Zo lang als de mens bestaat bestaat onze boom.

 th

Maar wie waren het?

In deze familie blog onderzoeken we niet hoe groot de boom is, maar vooral wie het waren.

Waren het leiders of juist lijders; of ondernemers of vakmensen, boeven of schatten van mensen?

Doordat er steeds meer archieven vrij komen wordt er ook steeds meer over hen bekend. Zaken waar we trots op kunnen zijn, maar vast ook iets om je voor te schamen of gewoon te denken "ach, het waren gewone mensen".