Pieter Marinus Brouwer - (1880-1931)

Een bijzonder verhaal is het vertrek van Pieter Marinus Brouwer naar Amerika.

familie LosOnderduikers bij de familie Los (1940-1945)

De tweede wereldoorlog ligt ver achter ons. We zijn inmiddels allemaal van "na" de oorlog. Laten we dat zo houden.

Maar er is een generatie die de tweede wereldoorlog heel bewust heeft meegemaakt. De meesten leven niet meer, maar ze hebben ons wel verhalen verteld.

brabantse turfmarktDe stammoeders

De zekerheid of de stamvader volgens de gegevens van een stamboom werkelijk de biologische stamvader is, dat is best onzeker. De stammoeder in de boom is wel een wat zekerder pad. De moedertak is in feite met navelstrengen aan elkaar verbonden. 

hoogstraat_138_harlingen.jpgMinne Baukes van Smeden - smid in Harlingen (1793 - 1873)

Minne is geboren in 1793 Franeker en zoon van Bauke Sybrens van Smeden Meester grofsmid en Geertje Minnes. Hij is een loot uit de Jonkertak.

wachtschip emmaHermanus Brouwer (1849-1916)

Hermanus Brouwer is te vinden in de Brouwertak in generatie VI, zoon van Jan Brouwer uit Delft en Johanna Cornax uit Delft.