Stamboom familie Jonker-Stuifzand

brabantse turfmarktDe stammoeders

De zekerheid of de stamvader volgens de gegevens van een stamboom werkelijk de biologische stamvader is, dat is best onzeker. De stammoeder in de boom is wel een wat zekerder pad. De moedertak is in feite met navelstrengen aan elkaar verbonden. 

Dit zijn de stammoeders vanaf generatie 4:

Generatie 4:      Jacoba Pronk

Zij wordt in de familie Stuifzand ook wel oma Delft genoemd.
Ze is geboren op 17 september 1910 in Scheveningen als dochter van visser Nico Pronk en Jacoba Schaap. Ze is op haar 17e gaan werken in een kindertehuis achter het vredespaleis. Hier kwamen kinderen uit asociale gezinnen. Het tehuis werd gerund door twee rijke dames. Ze verhuist in 1929, op haar 19e, naar Delft waar ze werkte in het Joris Gasthuis in de KZ, de krankzinnigen verpleging. Ze namen haar aan op 1-10.  Maar de opleiding was net op 1-9 gestart. Ze moest daarom genoegen nemen met minder salaris. Het salaris was 1000 gulden per jaar. Daarvan moest ze 500 gulden afstaan voor kost en inwoning en thuis de helft nog afgeven. Toen ze haar eerste 50 euro had verdiend moest ze het uitgeven aan rouwkleding voor haar broer.

Ze trouwde in 1933 met Johan(nes Adolf) Brouwer. Ze gingen wonen aan de Brabantse Turfmarkt 93. Jaren later in hadden ze een fietsenwinkel op de hoek van de Voorstraat en Choorstraat.

Ze kreeg twee kinderen: Nico en Annie. Ze overleed op 97 jarige leeftijd in 2007 in Twello, waar ze in een verzorgingshuis woonde dichtbij Annie Stuifzand, haar dochter.

brabantse turfmarkt

Het huis links op bovenstaande foto is de Brabantse Turfmarkt 93. https://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Brabantse%20Turfmarkt%2093.html

 voorchoor

Over het huis op de hoek van de Voorstraat en Choorstraat is ook wel een en ander bekend: https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/94887/koorstraat-of-goorstraat-

voorchoor2

Generatie 5: Jacoba Schaap

Jacoba is geboren op 15 oktober 1880 in Scheveningen, als dochter van visser Arie Schaap en Jacoba Spaans. Ze trouwde op 2 januari 1904 met Nicolaas Pronk, een visser uit Scheveningen. Ze wonen eerst aan Werfstraat 103 en vanaf 1917 aan de Zeilstraat 48. Ze kregen samen acht kinderen; Cornelia (1905), Arie (1907) en Arie Cornelis (1909), Jacoba (1910) Leendert Jacobus (1913) Wilhelmina (1917) Geurtje (1918) Nicolaas (1921). Ze overlijdt in 1953 in Scheveningen en Nico Pronk in 1973 eveneens in Scheveningen. 

zeilstraat 48

 

Het huis aan de Zeisltraat 48 bestaat nog steeds. Daar heeft nog heel lang zoon Arie gewoond.

Volgens haar dochter, Jacoba Pronk is haar vader Arie op jonge leeftijd overleden in 1882 (ze was toen 2 jaar). Daardoor moest ze al op jonge leeftijd werken. Ze had ook een oudere broer Arie (1873) die mocht niet naar zee omdat vader op zee is gebleven: Zie http://www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl/detail/1882-189-drietal-onbekende-schepen-vergaan-tijdens-storm

Generatie 6:  Jacoba Spaans

Jacoba is geboren op 17 mei 1839 in Scheveningen als dochter van Arie Spaans en Jacoba Hoek. Ze trouwde op 20 januari 1864 met Arie Schaap een visser uit Scheveningen. Ze woonde eerst aan de Werfstraat 209  en vanaf 1916 aan de Vleetstraat nog even aan de Hoogaarsstraat en vanaf 1923 bij Nico Pronk en Jacoba Schaap in aan de Zeilstraat 48. Ze is in 1925 overleden op 86 jarige leeftijd.

Arie Schaap is waarschijnlijk in 1882 “op zee gebleven”. Op http://www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl staat zijn naam vermeld bij een onbekend aantal schepen dat in 24/25 oktober 1882 is vergaan. Het vermoeden bestaat omdat zijn dochter bij het trouwen het volgende verklaarde:

 opzeegebleven

  

Generatie 7: Jacoba Hoek

Deze Jacoba is geboren op 25 september1808 in Katwijk en dochter van Rhijn Philips Hoek en Neeltje Cornelis Dirks van Duijvenbode.  Ze trouwt op 30 oktober 1833 met weduwnaar Arie Spaans. Die was weduwnaar van Trijntje van den Dulk en bij het trouwen had die twee kinderen: Cornelis Arie van 10 jaar en Guurtje van 5.

Toen Arie voor het eerst trouwde moest hij dienen in het leger. Hij was eigenlijk visser, maar zat toen hij trouwde met zijn eerste vrouw Trijntje in 1823 in militaire dienst doen als fuselier. Dat is een geweersoldaat. In 1810 werd onder de Franse overheersing de dienstplicht ingevoerd. Die plicht bleef na het vertrek van de Fransen bestaan. Met de invoering van de dienstplicht werden dienstplichtigen geloot onder de mannelijke beroepsbevolking. Een op de honderd moest in dienst. De administratie en de loting werd vastgelegd in registers die we overkoepelend 'militieregisters' noemen. De ingelote dienstplichtigen en vrijwillige beroepsmilitairen werden ingeschreven in zogeheten stamboeken van het regiment waarbij ze waren ingedeeld. Ene Arie Cornelis Spaans is inderdaad in september 1819 ingeschreven, vermeld staat 7e regiment 3e bataljon 1e compagnie en 3e ged.
Hij moet er ongeveer als hieronder bij gelopen hebben:

fuselier

Er staat nog wel een aardig raadsel in de stamboom. In 1834 is er een Cornelis Arie Spaans overleden op de leeftijd van 3 jaar; zoon van Arie Cornelis Spaans en Trijntje den Dulk. Maar in 1846 trouwt er een Cornelis Arij Spaans van 22 jaar met Johanna de Ruijter. In de trouwakte wordt ook vermeld dat dezelfde Trijntje en Arij Spaans de ouders zijn. Hadden ze dan twee kinderen met dezelfde naam of zijn Arie en Arij verschillende namen?

Jacob Hoek trouwt dus in 1833 met Arie en heeft gelijk de zorg voor twee stiefkinderen. Ze raakt zelf ook zwanger, maar de eerste kinderen overlijden voor ze 1 jaar zijn. Onze Jacoba wordt gelukkig geboren in 1839 en daarna nog een Arij die ook vroeg overlijdt (nog geen 1 jaar) en in 1844 Arie, die uiteindelijk maar 5 jaar wordt. Maar dat heeft Jacoba Hoek niet meegemaakt. Zij overlijdt zelf ook in 1844, misschien wel bij de geboorte van Arie. Het is een hard leven. Arie hertrouwt pas 10 jaar later met Trijntje Vrolijk.

Generatie 8 Neeltje Dirks van Duijvenbode

Neeltje is geboren op 5 november 1769 in Katwijk als dochter van Dirk Arijs van Duijvenbode en Aaltje Jacobs Barnhoorn. Zij trouwde in september 1796 met Reijn Phlips Hoek. Ze kregen samen vier kinderen: Geertje (1797) Dirk (1798) Geertje( 1802) en Jaapje (1808). Reijn is van beroep schoenlapper.

Generatie 9 Aaltje Jacobs Barnhoorn

Zij is geboren op 20 mei 1730 in Katwijk als dochter van Jacob Dirks Barnhoorn en Neeltje Cornelissen den Haan. ZIj trouwde op 22 juli 1753 met Dirk Arijs van Duijvenbode. Ze kregen samen negen kinderen waarvan er zes op jonge leetijd al overleden. Neeltje 

Generatie 10 Neeltje Cornelisdr den Haan

Is geboren op 19 december 1706 in Katwijk als dochter van Cornelis Jans de Haan en Aaltje Simons Hoek. Ze trouwde in 1727 in Katwijk met Jacob Dirks Barnhoorn en ze kregen samen acht kinderen waaronder Aaltje Barnhoorn. 

Generatie 11 Aaltje Simons Hoek

Aaltje is 2 december 1679 geboren te Katwijk als dochter van Simon Cornelis Hoek en Lijsbet Dirckx.  Ze trouwde rond 1705 met Cornelis Jans de Haan. Het is niet bekend wanneer ze precies is overleden, maar wel dat zij en Cornelis samen één dochter kregen: Neeltje, en dat Cornelis in 1713 trouwt met Jaapje Varkevisser. Cornelis is in 1727 verdronken op zee. Hij zal dus visser zijn geweest en het gezin zal dan in Katwijk aan Zee hebben gewoond.

Generatie 12 Lijsbet Dirckx

Lijsbet is geboren ergens in 1645 in Katwijk. Dat weten we omdat in de begrafenis akte is vermeld dat ze 82 jaar is. Dat is op 17 juli 1727. Dat voor die tijd heel oud. Een sterke vrouw dus. Wie haar ouders zijn is niet bekend. Haar vader zal wel Dirck heten. Ze trouwde in mei 1669 met Simon Hoek. Ze krijgen samen 10 kinderen, waarvan er vier al jong overlijden. Een ervan is Aaltje.