Stamboom familie Jonker-Stuifzand

hoogstraat_138_harlingen.jpgMinne Baukes van Smeden - smid in Harlingen (1793 - 1873)

Minne is geboren in 1793 Franeker en zoon van Bauke Sybrens van Smeden Meester grofsmid en Geertje Minnes. Hij is een loot uit de Jonkertak.

Een smid is belangrijk voor een dorp en stad. In ieder dorp of stad was minstens één smid  gereedschap te maken en te repareren. Als smid van het Harlingen heeft Minne een eigen smederij en bezit hij dus ook onroerend goed. Het gezin woonde waar nu de Hoogstraat 38 is.

hoogstraat 138 harlingen

Minne is een zoon van de smid Bauke Wijbrens van Smeden uit Franeker en broer van Sybren van Smeden. Minne en Sybren maakte allebei ook schaatsen. Minne vestigt zich vóór 1829 in Harlingen als grof- en hoefsmid. Hij heeft waarschijnlijk eerst de smederij van zijn vader samen met zijn broer Sybren gerund maar in 1829 hebben ze de oude smederij verkocht en begon Minne een smederij in Harlingen.

advertentie personeel van smeden

In zijn smederij maakt hij net als zijn vader en zijn broer schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 8 december 1829 adverteert hij: ‘De ondergeteekende presenteert te verkoopen: Beste FRIESCHE SCHAATSEN, door hem zelve gefabrijceerd; zoekende de gunst van stad- en landgenooten. Mr. Grof- en Hoefsmid, bij de Franekerpoort, te Harlingen. ZEGT HET VOORT.’ In 1839 is hij gevestigd aan de Hoogstraat 38.

A317 d5f257 1829 1208 leeuwarder courant schaatsenmaker M.B. van Smeden Harlingen

Minne is zowel vakman als ondernemer. Hij heeft ook personeel in dienst.

advertentie verkoop smederij

Minne heeft overigens een groot gezin te onderhouden. Hij trouwt in 1817 (hij is dan 24) met Pietje Gerrits Walta. Ze krijgen samen acht kinderen waaronder onder overovergrootmoder Baukje van Smeden. Wel verdrietig is dan vier van de acht kinderen niet eens de tienerleeftijd bereiken. Pietje overlijd in 1831 op 35 jarig leeftijd. Minne hertrouwt dan met Neeltje Hoekers uit Franeker. Samenmet Minne krijgt zij nog zeven kinderen. Zij overlijdt in 1850 waarna Minne voor de derde keer trouwt met Tjietske Hilwerda. Je zou denken om voor de kinderen te zorgen, maar die zijn dan inmiddels allemaal volwassen. Minne overlijdt in 1873 op 80 jarige leeftijd in Harlingen.

In Harlingen is overigens nog steeds een smederij die van Smeden heet.